Γιατί Αρμενία;

Γιατί μια επένδυση στην Αρμενία είναι ενδιαφέρουσα και βιώσιμη

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, θα μειώσουν σημαντικά το κόστος επένδυσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, επιλέγοντας τις εγκαταστάσεις δραστηριότητας και παραγωγής στην Αρμενία.

Αυτό είναι δυνατό χάρη στη χαμηλή φορολογία, στο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες χωρίς δασμούς, στο χαμηλό κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης, στο βιοτικό επίπεδο της Αρμενίας και στο ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ελληνικά Προϊόντα

Εξαιρετική εικόνα για τα ελληνικά προϊόντα στην αρμενική αγορά.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Έμπειρο, εξειδικευμένο και χαμηλού κόστους ανθρώπινο δυναμικό.

Κόστος Επένδυσης

Πολύ χαμηλότερο κόστος, λειτουργικά έξοδα και φορολογία.

Νέες Αγορές

Η Αρμενία ως "πύλη εισόδου" στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, χώρες ΚΑΚ και Ιράν.

Σταθερότητα

Σταθερές μακρο-οικονομικές επιδόσεις και αποτελέσματα.

Μεταρρυθμίσεις

Συνεχείς και σημαντικές μεταρρυθμίσεις για καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επιχειρείν


Οι τρόποι διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων στην αρμενική αγορά.

Εξαγωγές - Εισαγωγές

Ενίσχυση της εμπορικής σας δραστηριότητας με εισαγωγές και εξαγωγές στην αγορά της Αρμενίας.

Ίδρυση Εταιρείας

Επέκταση επιχειρηματικότητας με λειτουργία νέας επιχείρησης ή υποκαταστήματος στην Αρμενία.

Ίδρυση Μονάδας

Επέκταση επιχειρηματικότητας με ίδρυση και λειτουργία νέας παραγωγικής μονάδας στην Αρμενία.

Συνεργασίες

Βρείτε τον ιδανικό τοπικό συνεργάτη, εμπορικό αντιπρόσωπο, εισαγωγέα, franchisee.

Ανάδοχοι Έργων

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημόσιων έργων και έργων με σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Λοιπές Επενδύσεις

Ενίσχυση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού, της αγοράς ακινήτων κλπ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ


Η Αρμενία υιοθέτησε πολιτική ανοιχτών θυρών για την προσέλκυση επενδύσεων.
Οι ξένες επενδύσεις στην Αρμενία προστατεύονται από το νόμο και υπόκεινται στη γενική νομοθεσία, που περιλαμβάνει δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, ελεύθερη μεταφορά κερδών, πλήρης προστασία και ασφάλεια από κρατικοποίηση, εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών.
 • Προκειμένου για τις εισαγωγές επιβάλλεται ανάλογα με το προϊόν δασμός 0-10% επί της αξίας των προϊόντων.
 • Επιχειρήσεις που εισάγουν προϊόντα που προορίζονται για επενδυτική δραστηριότητα (μηχανολογικός εξοπλισμός), εξαιρούνται από την καταβολή ΦΠΑ, σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις**.
 • Δεν υπάρχουν ποσοτικοί περιορισμοί στις εξαγωγές (quotas).
 • Η Αρμενία δεν έχει καμία δασμολογική επιβάρυνση για εξαγωγές.
 • Δεν καταβάλλεται ΦΠΑ επί των εξαγωγών για προϊόντα παραχθέντα στης Ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου και για τις περιπτώσεις που τελούν υπό καθεστώς επανεξαγωγής.
 • Η Αρμενία δεν απαιτεί συγκεκριμένη αδειοδότηση για τα εξαγόμενα προϊόντα, ούτε licensing.
 • Ισχύει απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις*.
 • Δεν υπάρχει έλεγχος ή απαίτηση για ειδική άδεια για την πραγματοποίηση επενδύσεων.
 • Επιτρέπεται η ιδιοκτησία κατά 100% σε ξένο επενδυτή.
 • Παρότι δεν επιτρέπεται αλλοδαποί να αγοράζουν γη, υπάρχει η δυνατότητα για μακροχρόνια συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Σε περίπτωση αλλαγής καθεστώς του επενδυτικού νόμου, οι αλλοδαποί επενδυτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν για μια 5ετία το καθεστώς που επιθυμούν.
 • Υπάρχει πλήρης ελευθερία ανταλλαγής συναλλάγματος.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός αποστολής και λήψης εμβασμάτων.
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε γεωγραφικές περιοχές που προορίζονται για επενδυτικούς σκοπούς.
 • Εκμετάλλευση φυσικών πόρων μέσω συμβάσεων παραχώρησης.
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην απασχόληση εργατικού προσωπικού​.

*επενδύσεις ύψους 58.35 εκ. AMD/136 χιλ. ευρώ. Ενώ για περιπτώσεις που δεν έχουν ξεπεράσει αυτό το επίπεδο επενδύσεων ισχύουν απλοποιημένοι μηχανισμοί υπολογισμού φόρου επί των κερδών.

**Ειδικότερα προβλέπεται : α) ετήσια απαλλαγή, εάν η αξία των εισαγωμένων αγαθών είναι έως 70 εκ. AMD (130.000 ευρώ), β) διετής απαλλαγή για αξία 70 εκ. AMD και γ) 3ετής για αξία άνω των 300 εκ. AMD (554.000 ευρώ).

Πηγή: ΥΠ.ΕΞ. / Γραφείο ΟΕΥ Γερεβάν

ΖΩΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Οι ΖΕΕ εξαιρούνται της αρμοδιότητος των τελωνείων της Αρμενικής Δημοκρατίας
Η τιμή ενοικίασης κυμαίνεται σε 10$-15$-20$ ανά τ.μ. τον μήνα.
YEREVAN

ALLIANCE FEZ

Η ALLIANCE δημιουργήθηκε το 2013 με βάση το εργοστάσιο RAO Mars (βιομηχανική συγκρότημα) και το Yerevan Computer Research & Development Institute (γραφεία / expo) και ειδικεύεται στην παραγωγή και την εξαγωγή υψηλών και καινοτόμων τεχνολογιών.
YEREVAN

MERIDIAN FEZ

Η Meridian FEZ δημιουργήθηκε το 2015, είναι μια μοναδική πλατφόρμα με ειδικές συνθήκες και υποδομές για εταιρείες κοσμημάτων, επεξεργασίας διαμαντιών και ωρολογοποιίας. Το κτηριακό συγκρότημα εκτός από γραφεία και μονάδες επεξεργασίας, διαθέτει και εκεθεσιακούς χώρους.
MEGHRI

MEGHRI FEZ

Αναμένεται σύντομα η έναρξη λειτουργίας της ΖΕΕ (FEZ) στο Meghri, στα σύνορα Ιράν – Αρμενίας.

0%

Φόρος Κερδών

0%

ΦΠΑ

0%

Φόρος Εισοδήματος

0%

Φόρος Ιδιοκτησίας

0%

Φόρος Τελωνείων
Πηγή: ΥΠΕΞ / Γραφείο ΟΕΥ Γερεβάν

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ


Η Αρμενία έχει θέσει ως επενδυτική προτεραιότητα τους ακόλουθους κλάδους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ICT & PRECISION ENGINEERING

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ADVANCED TECHNOLOGY

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

PHARMACEUTICALS & HEALTHCARE

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

TRANSPORT & INFRASTRUCTURE

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

SUSTAINABLE ENERGY

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

TOURISM & HOSPITALITY

ΑΓΡΟ-ΤΡΟΦΙΜΑ

AGRI-FOOD

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

TEXTILE & SHOES PRODUCTION

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

FINANCIAL & BANKING

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ

Στην Αρμενία έχουν επενδύσει ήδη μεγάλες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο
Ώρα Αρμενίας
UTC +04:00
1 EUR / AMD
535.56
CBA 17.05.2019
Partly Cloudy

22°C

Γερεβάν

Partly Cloudy


GREARM © 2019
Η GREARM είναι μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανάπτυξης επιχειρηματικότητας μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Λειτουργεί ως πλατφόρμα οικονομικών πληροφοριών χωρίς να παρέχει υπηρεσίες.